The Flame

​Short Film | Taiwan | 2017 | Mandarin

Director and Script Writer : Jui-Liang Hsu, Tai-Wei Huang
Music Composer : Yin Lee

 
  • LinkedIn

©2021 by Yin Lee